0 Items

Sykloid girkasse

Cycloidal girkasser er en ny type reduksjonsgir som bruker prinsippet om planettransmisjon og bruker cycloid pinwheel og pin-tooth meshing. Det kalles også en planetarisk cykloidal pinwheel girhastighetsredusering. Den har egenskapene til liten størrelse, kompakt struktur og lett. Siden dens inngangsaksel og utgående aksel er på samme akse, opptar den en liten plass etter å ha blitt koblet direkte til motoren.,
Cycloidal drivende girkasser er mye brukt i petroleum, miljøvern, kjemisk industri, sement, transport, tekstil, farmasøytisk, mat, trykking, løfting, gruvedrift, metallurgi, konstruksjon, kraftproduksjon og andre næringer. Hoveddelene til sykloide girkasser er alle laget av lagerstål etter bråkjøling og finsliping; den har stor overbelastningskapasitet og tåler sterk slagytelse. Se de enkelte produktlistene for mer informasjon.

WLY TRANSMISSION CO., LTD.

POST: wlytransmission@gmail.com

Addr: TieYe Road 9-13 Unit3-2-204

produktkategorier