PTO-drivaksel

En kraftuttaksaksel er en metode for å overføre kraft fra motoren og kraftuttaket til det innebygde tilbehørsutstyret. Kraftoverføringsakselen brukes når det ikke er nok plass ved siden av motoren for ekstra tilbehør; kraftoverføringsakselen bygger bro mellom motorens kraftuttak og tilbehøret, slik at tilbehøret kan monteres andre steder på kjøretøyet.

PTO drivaksler til salgs

Ulike typer traktor-kraftoverføringsaksler tilgjengelig

Kraftoverføringsakselen er en viktig del av utstyret fordi den er ansvarlig for å skape en sikker forbindelse mellom ulike maskiner. Det finnes mange forskjellige typer traktor-kraftoverføringsaksler, og du bør finne en som matcher spesifikasjonene til maskinene dine. Faktorer som holdbarhet, lett konstruksjon og trykkavlastning er det du må vurdere når du ser etter den beste typen kraftoverføringsaksel for dine behov. WLY, et medlem av ever-power, er en pålitelig kraftoverføringsakselprodusent og leverandør som tilbyr en rekke landbruksbaserte kraftoverføringsakselstiler og -størrelser.

Landbruks kraftoverføringsaksel Anvendelse

Du vil se kraftoverføringsaksler brukes når utstyret ikke har egen motor. For eksempel vil du ofte se et kraftuttak brukt i nyttekjøretøy og landbruksutstyr. Faktisk kom innovasjonen av kraftuttaket i stor grad fra oppfinnsomheten til bøndene. Traktormotorer brukes som kraftuttak for å betjene håndskruer eller annet utstyr.
Noen av de andre bruksområdene du ser for kraftuttaksaksler inkluderer flishuggere, høyballepressere, hogstmaskiner, robotarmer, vannpumper, etc.
Våre kraftuttak er bygget for å vare, og vi gir pålitelig service gjennom slitesterk konstruksjon. Våre høyytelses kraftoverføringsakseler er den viktigste drivakselløsningen for landbruks-, torv- og plenindustrien.

PTO-akselapplikasjon

Kraftoverføringsaksel for gressklipper

Kraftoverføringsaksel for gressklipper

Kraftoverføringsaksel for finklipper

Kraftoverføringsaksel for finklipper

Kraftoverføringsaksel for stolpehullgraver

Kraftoverføringsaksel for stolpehullgraver

Hva er en kraftoverføringsaksel?

Hva er en kraftoverføringsaksel? Først må du identifisere typen og serien til kraftuttaket. Generelt er de to vanligste stilene de italienske og tyske stilene. Hvis du er usikker på hvilken stil traktoren din har, kan du se ved å se på profilen til de indre og ytre rørene til skaftet. Sammenlign deretter akselprofilen med dimensjonene til universalleddet ditt.

PTO, hvis fulle navn er kraftuttak, er en fin måte å overføre mekanisk energi mellom landbrukstraktorer. Disse traktorens kraftuttak konverterer motorenergi til hydraulisk trykk og er avgjørende for å trekke tung last. En kraftuttaksaksel overfører med andre ord mekanisk kraft fra en traktor til et påmontert verktøy eller separat maskin. De kan være en enkel mekanisk eller hydraulisk modell. Kraftuttak er utrolig viktig for moderne jordbruksdrift. En kraftoverføringsaksel er en viktig del av traktorens kraftsystem og kan være en livredder hvis den brukes riktig. Det er PTO-akselen som betyr.

Kraftoverføringsaksel

Kraftoverføringsaksel tilbehør

Kraftoverføringsakseldeler

Kraftoverføringsakseldeler er avgjørende for landbruksmaskiner, og å forstå dem kan hjelpe deg med å betjene utstyret mer effektivt. PTO-aksler er kritiske deler av traktoren og blir ofte oversett under rutinemessige vedlikeholdskontroller.

U-ledd er en vesentlig del av en kraftoverføringsaksel, og de må ha riktig størrelse for å unngå skade. En kraftoverføringsaksel med konstant hastighet må opprettholde konstant hastighet i alle retninger for å maksimere kraftoverføringen fra traktoren til de tilkoblede redskapene. Ikke-skjærende endeåk har et åk-til-åk-arrangement, og de er ideelle for tunge klippere og jevne bevegelser. Kjøp av riktig størrelse kraftoverføringsaksel vil sikre jevn drift og maksimal effektivitet. Du kan også finne ekstra deler til traktorens kraftoverføringsaksler hos WLY.

I tillegg til kraftoverføringsakselen bør du også se etter andre Kraftoverføringsaksel deler som kan forårsake skade på traktoren. En ødelagt eller skadet aksel kan føre til at traktoren yter dårlig. Heldigvis er de fleste av disse traktorens kraftuttaksakseldeler enkle å erstatte og er ikke dyre. WLY PTO-drivaksler er laget av en slitesterk legering som er designet for å tåle påkjenningene på maskinen. Men hvis du trenger å bytte ut drivakselen, bør du først vurdere modellen til traktoren din.

PTO kryss og lagersett

PTO Cross Kit

PTO Adaptere

Traktor kraftuttaksadaptere

Kraftoverføringsaksel av høy kvalitet

Vedlikehold av kraftoverføringsaksel

Vedlikehold av kraftoverføringsaksel er en nødvendighet hvis du bruker tungt utstyr. Du bør alltid sjekke utstyret for problemer umiddelbart, spesielt kraftoverføringsakselen. Tungt utstyr er utsatt for mye stress. Hvis du oppdager et problem, stopp maskinen og kontroller tilstanden til kraftoverføringsakselen. Det er flere måter å gjøre dette på. Den vanligste årsaken til feil på kraftoverføringsakselen er en feiljustert clutch. En annen årsak er feil arbeidsvinkler. Mangel på smøring kan føre til overdreven slitasje på skjoldlagrene. Skjoldlagre bør smøres hver åttende time. Dette forhindrer for tidlig slitasje og forlenger levetiden til akselen.

I tillegg til regelmessige inspeksjoner, bør vedlikehold av kraftuttaket gjøres med jevne mellomrom. Noen kraftuttak krever en fysisk inspeksjon hver hundre time, noe som ikke er for ofte. Mer strenge plikter krever imidlertid hyppigere inspeksjoner. Du kan visuelt inspisere kraftuttaket ved å fjerne inspeksjonsdekselet. For å se etter uvanlige slitasjemønstre, sjekk girene og sjekk lagrene. Bortsett fra visuelle kontroller, bør du også lytte etter endringer i de normale lydene under drift.

Landbrukstraktor kraftoverføringsaksel fordeler

Kraftuttaksakselen (PTO) på en landbrukstraktor er en nøkkelkomponent som gjør at kraften kan overføres fra traktormotoren til tilkoblede redskaper som gressklippere, ploger og andre landbruksmaskiner. Noen fordeler med å bruke en kraftoverføringsaksel inkluderer:

  • Allsidighet: Kraftoverføringsakselen kan brukes til å drive en lang rekke redskaper, noe som gjør den til et allsidig verktøy for bønder og ranchere.
  • Effektivitet: Kraftoverføringsakselen tillater mer effektiv kraftoverføring fra traktormotoren til redskapet, minimerer energisløsing og øker den totale effektiviteten.
  • Kontroll: Kraftoverføringsakselen lar operatøren kontrollere hastigheten og kraftuttaket til det tilkoblede redskapet, noe som muliggjør presis betjening og mer kontroll over oppdretts- eller gårdsprosessen.
Traktor kraftoverføringsaksel
  • Redusert arbeidskraft: Bruken av en kraftoverføringsaksel kan redusere mengden manuell arbeidskraft som kreves i oppdrett og seterdrift, noe som gjør det enklere og mer effektivt å drive storskala landbruksdrift.
  • Kostnadseffektivitet: Ved å bruke en kraftoverføringsaksel til å drive flere redskaper, kan bønder og gårdbrukere spare penger ved å redusere behovet for å kjøpe separate motorer eller motorer for hvert maskineri.

WLY kraftoverføringsaksel er et essensielt verktøy for moderne landbruk, og gir en allsidig, effektiv og kostnadseffektiv måte å drive en lang rekke gårdsmaskiner på.

Fleksibel traktorkraftoverføringsaksel og landbruksgirkasse

Den fleksible kraftoverføringsakselen og landbruksgirkassen spiller en integrert rolle i traktorens ytelse. For å sikre riktig kraftoverføring og effektivitet, må både drivaksler og aksler balanseres. An landbruksgirkasse er en uunnværlig partner til traktorens drivaksel for landbruksmaskiner. I tillegg til kraftoverføringsaksler tilbyr WLY også landbruksgirkasser for dine behov. Ta kontakt nå for å få mer informasjon og få et tilbud!

Kraftoverføringsaksel produsenter Pto-akselfabrikk

Vanlige spørsmål om kraftoverføringsaksel

Hva står kraftoverføringsakselen for?

PTO Shaft er en kraftuttaksaksel som skal overføre mekanisk kraft fra en traktor til et påmontert verktøy eller separat maskin.

Hvordan måle en landbrukskraftoverføringsaksel?

For å sikre riktig lengdekompensasjon, mål avstanden mellom inngangs- og utgående aksel og sørg for at de stemmer overens. Feilmålinger kan forårsake skade på kraftoverføringsakselen, som vil kreve en utskifting. Feilmålinger kan også føre til kostbare reparasjoner, så det er viktig å måle hver komponent nøye før du kjøper noe.

Enten du måler en av disse eller en av dine egne kraftuttaksenheter, vil du finne det nyttig å ha en veiledning. Disse drivakslene brukes ofte i landbruksutstyr, inkludert traktorer, gaffeltrucker og andre landbruksmaskiner. Til tross for at de kan virke like, har de noen tydelige forskjeller. Her er hvordan du måler en for nøyaktighet og sikkerhet.

Først må du måle lengden på sekundær- og primærakslene til kraftuttaket. Ideelt sett bør akslene være omtrent en halv tomme kortere enn de primære og sekundære akslene. Dette gjør at primær- og sekundærakslene kan passe inn i hverandre. Under bevegelse kan brikkene kollapse, omtrent som et teleskop. For sistnevnte kan du heve spraypumpen på en ekstra monteringsplate.

Deretter må du måle lengden på kraftoverføringsakselen. Hvis du bytter ut en aksel på en traktor, bør produsentens anbefalinger være nyttige. Hvis du ikke er sikker på hvor mye du skal kutte av, slå opp delenummeret på skaftet. Det skal finnes på etiketten.

Før du måler kraftuttaket, sørg for at det er smurt. Fordi kraftuttaksdrev er sterkt belastet, er det viktig å sørge for at de er riktig smurt. På denne måten kan du unngå problemer langs linjen. Kraftoverføringsaksler bør også kontrolleres for grader. Dette kan forhindre at kraftuttaket glir skikkelig. Etter å ha målt kraftoverføringsakselen, sett sammen kraftuttaket og fest det til traktoren.

Hvordan forkorte en kraftoverføringsaksel?

1. Fjern sikkerhetsskjoldet.

2. Forkort de indre og ytre rørene i henhold til ønsket lengde. Forkort innvendige og utvendige rør en gang om gangen ved å kutte samme lengde.

3. Avgrad kanter på drivrørene med en fil og fjern all filing fra rørene.

4. Forkort de indre og ytre plastrørene i henhold til ønsket lengde. Forkort de indre og ytre plastrørene en gang om gangen ved å kutte samme lengde.

5. Smør de interne drivrørene og sett dem sammen med et sikkerhetsskjold

Fleksibel kraftoverføringsaksel

Kontroller minimums- og maksimumslengden på drivakselen som er installert på maskinen. Under arbeidsforhold skal drivrørene overlappe 2/3 av lengden, og plastrørene bør aldri skilles fra hverandre.

Forkort kraftoverføringsakselen

Hvordan bytte kraftoverføringsakselrør?

Utskifting av kraftoverføringsakselens rør innebærer følgende trinn:

  • Fjern den gamle slangen: Fjern først den gamle kraftoverføringsakselen fra traktorens kraftuttaksaksel. Du kan bruke en skiftenøkkel til å fjerne boltene som kobler slangen til kraftoverføringsakselen.
  • Kutt den nye slangen til størrelse: Deretter kutt den nye kraftoverføringsakselen til riktig størrelse. Mål lengden på den gamle slangen og merk den nye slangen deretter. Bruk en baufil eller rørkutter for å kutte den nye slangen til ønsket lengde.
  • Skyv den nye slangen på plass: Når den nye slangen er kuttet til, skyv den på plass på kraftoverføringsakselen. Sørg for at den er riktig justert og rett.
  • Sikre den nye slangen: Bolt den nye slangen på plass med boltene du fjernet tidligere. Stram boltene godt, men ikke overdriv, da det kan forårsake skade på slangen.
  • Test akselen: Test til slutt kraftoverføringsakselen for å sikre at den fungerer som den skal. Roter akselen for å sikre at den roterer jevnt uten å binde seg. Hvis det er noen problemer, kontroller for å sikre at slangen er riktig justert og sikret.

Hvordan smøre en kraftoverføringsaksel?

Hyppig smøring av kraftoverføringsakselen er nødvendig. Smøring av kraftoverføringsakseldeler med intervaller hver time som angitt på følgende tegning.

Pto drivakselsmøring

Samme monteringsmetode brukes for begge typer sikkerhetsskjold i WLY.

Hva er årsaken til at traktorens drivaksler svikter?

Drivaksler for traktorer kan svikte på grunn av en rekke årsaker, inkludert:

Overbelastning: Når en traktor brukes til å trekke en last som overskrider dens kapasitet, kan drivakselen bli utsatt for overdreven belastning og belastning, noe som fører til svikt.

Slitasje: Kontinuerlig bruk av drivakselen kan forårsake slitasje på akselen og dens komponenter, slik som u-skjøter og åk, noe som kan føre til svikt over tid.

Mangel på vedlikehold: Forsømmelse av å smøre og vedlikeholde drivakselen kan føre til at den svikter for tidlig.

forskyvning: Hvis drivakselen ikke er riktig innrettet med transmisjonen eller differensialen, kan det forårsake overdreven vibrasjon og føre til feil.

Korrosjon: Eksponering for fuktighet og andre etsende elementer kan føre til at drivakselen ruster og svekkes, noe som til slutt kan føre til feil.

Feil installasjon: Feil installasjon av drivakselen, for eksempel bruk av feil bolter eller ikke riktig tiltrekking av boltene, kan føre til at akselen svikter.

Slagskader: Hvis drivakselen blir truffet av en gjenstand, for eksempel en stein eller rusk, kan den bli skadet og svikte som et resultat.